Baza de date Cedam

Baza de date CEDAM are rolul de a oferi o evidenta centralizata a politelor RCA incheiate pe teritoriul Romaniei, atat in scopul unei mai bune urmariri a respectarii legislatiei in vigoare, cat si pentru a facilita accesul tuturor persoanelor interesate la informatii legate de existenta unei polite RCA pentru un anumit autovehicul.

Baza de date CEDAM a fost implementata si este mentinuta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Ordonantei de urgenta nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate si in conformitate cu Directiva parlamentului european si a consiliului europei nr. 2000/26/CE privind armonizarea legislatiilor statelor membre privind asigurarea de raspundere civila pentru daunele decurgand din circulatia autovehiculelor.

Atat functionalitatea cat si continutul de informatii oferite de acest centru vor fi permanent imbunatatite, pentru a reflecta cat mai fidel statutul actual al pietei de asigurari obligatorii din Romania, atat in perspectiva nationala cat si in cea a integrarii europene.

Informatiile din baza de date CEDAM sunt centralizate de la 11 societati de asigurare, care sunt posesorii de drept ai acestor informatii. ASF nu are dreptul legal de a modifica aceste date. Responsabilitatea pentru colectarea, transcrierea, incarcarea si modificarea politelor RCA revine exclusiv societatilor de asigurare emitente. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) solicita proprietarilor de autovehicule, posesori de polite de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA), sa verifice existenta in baza de date CEDAM a informatiilor privind acestea.

Baza de date CEDAM poate fi accesata prin Internet la adresa www.asfromania.ro/index.php/consumatori/baza-de-date-cedam/interogare-polite-rca, pentru verificare fiind necesara introducerea numarului de inmatriculare sau a seriei de caroserie, precum si a unei date la care se verifica existenta politei RCA In situatia in care acestia nu se regasesc in baza de date sau informatiile rezultate in urma interogarii nu corespund situatiei reale, asiguratii sunt rugati sa se adreseze societatii de asigurare care a emis polita sau intermediarilor - agent sau broker de asigurare - prin care au incheiat asigurarea obligatorie de raspundere civila auto si sa solicite introducerea informatiilor sau corectia acestora, dupa caz.

Persoanele care nu dispun de acces la Internet au posibilitatea de a verifica daca figureaza in baza de date CEDAM ca fiind asigurati adresandu-se societatii de asigurare care a emis polita RCA sau Serviciului Informare si Relatii Publice din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara Baza de date CEDAM functioneaza non stop.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se înființează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independență, autofinanțată, care își exercită atribuțiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

Asiguratori autorizati sa emita asigurarea de raspundere civila auto (RCA):